Ett långt arbetsliv med säkra lyft

På de olika arbetsplatserna runt om i Sverige finns det flera olika yrken som kräver tunga lyft. Att lyfta på ett inkorrekt sätt kan ge permanenta skador som följer med resten av livet. Det är därför viktigt att utöva säkra lyft så att både de varaktiga och tillfälliga skadorna inte uppkommer.

Det är oftast ryggproblem som de felaktiga lyften medför. För att lyfta på ett korrekt sätt gäller det att stå brett med benen och att inte belasta ryggen. Det går att motverka förslitningsskador genom att träna upp muskulaturen, framför allt ryggen som faktiskt bär upp hela kroppen. Träningen ger inte bara starkare muskler utan är även bra invändigt och ger ett längre och friskare liv. Som tur är har även utvecklingen och tekniken gett redskap vilka gör det lättare att utöva säkra lyft, utbildningsföretag har även utvecklat en utbildning just för detta.

säkra lyft

Det är framför allt inom tre yrkesgrupper lyft måste utövas: sjukvård, lagerarbetare och industriarbetare. Att utvecklingen banar vägen för att minska arbetsskador markant är affärsexpediten ett exempel på. De kanske inte utförde så många tunga lyft med genom att behöva lyfta och vända på varor hela dagarna pekade statistiken av de långvariga sjukskrivningarna på förslitningsskador.

Idag med de automatiska varubanden och scanningen är denna typ av skador i stort sett borta då expediten inte behöver lyfta varorna alls. Inom industrin finns många avancerade maskiner till hjälp för att utöva säkra lyft. Även fordon, som truckar har gjort fabriker och lager till säkrare arbetsplatser. Fordon och maskiner innebär andra risker än de klassiska förslitningsskadorna och det är därför viktigt att personalen utbildas i hur de sköts och hanteras för en säker arbetsmiljö. Sjukhusen har fortfarande långt kvar med arbetet att slippa de tunga lyften, men det sker ideligen förbättringar och snart kanske det tunga kroppsliga arbetet helt har ersatts av robotar och maskiner på alla de svenska arbetsplatserna.