Huskoll efter vintern

Nu när vårsolen äntligen tittat fram är det en bra idé att se över sitt hus. Den gångna vinterns kyla, stora mängder snö och blåst har inte bara frestat på oss människor, utan kan även ha påverkat ditt hus hälsa. För att undvika framtida, kostsamma problem, är det därför klokt att gå husesyn. Här kommer några tänkvärda tips om vilka delar som är extra viktiga att se efter.

Tak

inspektera taket

Börja med att inspektera taket. Taket är en av husets viktigaste konstruktioner men är också utsatt för såväl vind som nederbörd. Takpannor kan exempelvis drabbas av frostskador och spruckit, blåst av eller förflyttat sig p g a vind eller snöns rörelser. Takpannorna är det yttersta skyddet och om man inte lägger tillrätta takpannor som ligger fel och/eller byter ut trasiga takpannor kan underlagspappen komma att ta skada. Underlagspappen klarar i regel att vara blottade en period, men om man dröjer för länge med att skydda pappen kan vatten och kondens leda ner till underlagstaket, med stora problem som följd. Att byta ut enstaka takpannor är en relativt billig historia. En takpanna kostar ca 15 kr och finns hos alla byggvaruhus.

Hängrännor

Hängrännor

Många är vi som varje höst rensar våra hängrännor från nedfallna löv. Det är dock klokt att upprepa proceduren efter en stormig vinter. Vinterns härjningar medför ofta att det fastnar kvistar och övrigt skräp som blockerar vattenavrinningen. En tillfällig köldknäpp under vårvädret kan dessutom innebära isproppar som förhindrar en fungerande avrinning. En blockerad hängränna eller stuprör kan leda till att vattnet istället rinner över på fasaden och kanske kryper in vid fönstren.

Grunden

Grunden är, oavsett om du har ett hus med källare eller ej, husets kanske viktigaste beståndsdel. Det är här de flesta orsakerna till fukt återfinns. Finns det sprickor i grunden bör dessa åtgärdas omgående.  Om de inte åtgärdas kan man få långsiktiga fuktproblem. Se över putsen så att den ser bra ut. Mörka fläckar i putsen kan tyda på instängd fukt och då bör man genast utreda var fukten kommer ifrån.

En del i grunden är dräneringen. Har marken runt huset rätt lutning så att regn-/smältvatten rinner ut från huset? Om all snö inte smält ännu, se till att kontrollera så att de ev. dräneringsrör som finns runt huset fungerar. Se även till att vatten från tomten kan ta sig ut till de kommunala brunnarna ute på gatan och försök rensa dem från ev. ris, löv och kvistar. För att ytterligare skydda grunden kan man skotta runt huset så att snön inte ligger och trycker mot huset.

Fasaden

Även om du målat om fasaden de senaste åren är det alltid en bra åtgärd att kontrollera den. Speciellt fasadens nedre delar är extra utsatt för fukt i form av snödrivor som byggts på under vintern. Har du en träpanel så bör du hålla ändträet under extra uppsikt. Under fuktiga perioder är ändträet, med sina öppna träfibrer blottade, extra känsliga för rötskador och under torra perioder riskerar man att ändträet torkar ut. Det bästa sättet att skydda ändträet är att impregnera det, fråga din färgbutik om fabrikat.

Fönster

Fönster är den del av husets exteriör som oftast behöver översyn och ev. underhåll. Börja med att studera fönsterbågarna. Ett fönster som vetter mot söder och väster är extra utsatt, då dessa förutom hårt väder, är utsatta för mer solljus än övriga fönster. En tumregel kan vara att måla om fönsterbågarna vart fjärde år, men som sagt, håll extra koll på fönstren i syd och väst, de kan behöva målas om så ofta som vartannat år. Kontrollera även kittet så att det inte är torrt och sprucket. Är fönsterrutan dåligt kittad kan bågen ruttna och med tiden lär rutan lossna.

Allmänna tips

Utöver de fem områden som vi gått igenom ovan bör man givetvis kontrollera ev. elektriska installationer. Hur ser elledningarna till utebelysningen ut? Självklart får inga ledningar vara blottade då det kan leda till kortslutning och med ev. personskador som följd. När du ändå kontrollerar utelampor – byt ut till lågenergilampor, du behöver ju knappast värmetillskottet som de gamla glödlamporna ger.

Vårtider innebär för många trädgårds- och planteringstid. En rabatt kring huset kan vara snyggt, men knappast hälsosamt för grunden. Förutom att du kanske vattnar en rabatt, binder växter (även ogräs…) väta.