Vad är ID06?

ID06 är en benämning som syftar till den obligatoriska närvaroredovisning som finns på landets byggarbetsplatser. Systemet finns till för att förhindra att obehöriga kan ta sig in på en byggarbetsplats, som ofta kan vara förknippad med risker för den som inte känner till arbetsplatsen. Det handlar om säkerhet för alla individer som kan komma i kontakt med arbetsplatsen men också för företaget som äger marken eller har hand om det projekt som utförs. En annan anledning till att systemet tagits i bruk är också för att det är en bransch där det förekommit en hel del arbete mot svart betalning, och genom att man vet vilka människor som befinner sig på arbetsplatsen kan man också kontrollera att dessa personer betalar skatt på den lön de tjänar.

Vad innebär ID06 för en arbetsplats?

ID06 innebär som sagt att samtliga personer som jobbar på en byggarbetsplats identifierar sig med detta kort. Alla som arbetar är skyldiga att uppvisa legitimationen och i det fall de inte kan göra detta har uppdragsgivaren rätt att inte släppa in dem. Uppdragsgivaren har också skyldighet att anteckna närvaro för alla personer som är involverade i projektet på arbetsplatsen för att denna information ska vara tillgänglig i de fall en kontroll av arbetsplatsen utförs. Denna information ska finnas tillgänglig för granskning i minst två år, i det fall Skatteverket vill kontrollera så att samtliga anställda finns med i registren.

ID06

ID06 och namnbrickor

Alla personer som jobbar med ett visst byggprojekt måste alltid bära en namnbricka som syns tydligt. I det fall anställda hos uppdragstagaren inte kan legitimera sig har uppdragsgivaren rätt att kräva betalning, så kallat vite, av uppdragstagaren. Detta kan uppgå till 500 kronor per person och dag.

Ett ID06 är också närsläktat med ett ID-kort, det är främst utformningsregler som skiljer sig dessa två åt.